Säkerheten på internet stramas åt

Antalet intrång och hot gör att man stramar åt den säkerheten kring tjänster på olika websidor. Det är inte nödvändningsvis att endast webbsidor behöver det, även appar som behandlar känsliga uppgifter ska ha någon form av säker anslutning mellan sig.

Det handlar framförallt om att skydda datan som skickas mellan dator, telefon och den server som hanterar den. Hur man skyddar sin data kan se lite annorlunda ute beroende på hur informationen färdas. Från server till app kan anslutningen signeras och krypteras med en nyckel direkt på servern, det går att köra Secure Socket Layer (SSL) men exakt hur man gör går vi inte in på här, det blir överkurs. En skyddad anslutning via en webbsida kan se ut som exemplet nedan, det är en bild som visar ett helt vanligt webbläsarfönster.

https-ssl

Musikspelare som spelar upp lokal musik ska inte behöva en säker anslutning men en tjänst som Spotify behöver säkra sin information eftersom det är inloggningsuppgifter och känslig data som skickas mellan användaren och Spotify.

Google som har Android och sin app-affär där utvecklare kan lägga in sina verk har en bra databas med information för att försäkra sig att man plockar in bra appar. http://developer.android.com/training/articles/security-ssl.html

Även Apple som säljer iPhone med operativsystemet iOS har fakta som man lämnar ut till sina utvecklare. Där man förklara hur man ska använda nätverksfunktionerna i sina spel eller appar på ett säkert sätt. https://developer.apple.com/library/ios/documentation/NetworkingInternetWeb/Conceptual/NetworkingOverview/SecureNetworking/SecureNetworking.html

Vad är och hur fungerar SSL?

Secure Socket Layer, förkortat SSL är en säker anslutning som förhindrar en mellanhand att avlyssna trafiken.

Säkrare med SSL med casino ”Med SSL krypteras all den information som din webbläsare skickar till vår server och på samma sätt krypteras all kommunikation mellan vår server och din dator. […] Secure Sockets Layer, SSL, är en teknik för kryptering av informationsdelning mellan två programvaror, två datorer eller två andra digitala enheter. När det handlar om SSL på webbplatser […] är det framför allt kommunikationen mellan webbläsare och server som krypteras.” – https://www.casinon.com/casinon-com-sakrare-med-ssl/

I framtiden tror vi att alla lösningar kommer att ha SSL som standard. Google och aktörer som erbjuder webbläsare har flaggat för att SSL kommer vara viktigt i framtiden. Eventuellt att det blir obligatoriskt för webbsidor att ha detta inkopplat annars skickar webbläsaren eller sökmotorn en varning.